มาเก็ตติ้งทิป

มาเก็ตติ้งทิป


กลยุทธ์ทางการตลาด(8 P's Strategy)

18 กันยายน 2555
การวางแผนกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ซึ่งเป็นส่วนผสมทางการตลาด(Marketing Mix)หรือที่เรียกสั้นๆว่า 8P’s ซึ่งต้องมีแนวทางความคิดทางการสื่อสารการตลาด(IMC)โดยอาศัยเ...
อ่านต่อ

การตลาดแนวใหม่ (Modern Marketing )

18 กันยายน 2555
การสื่อสารการตลาดแนวใหม่ (Modern Marketing)IMC-ไอเอ็มซี เป็นการวางแผนภายใต้แนวความคิดเดียวกันโดยใช้เครื่องมือการสื่อสาร(Tools) ที่หลากหลายปัจจุบันกลยุทธ์ไอเอ็มซี เป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงและคุณค่าตลอดจนบุคลิกภาพของตราสินค้าผ่านเครื่อง มือสื่อสารการตลาด เพื่อใช้ในการสื่อส...
อ่านต่อ

การตลาดเชิงกิจกรรม ( Event Marketing )

18 กันยายน 2555
การตลาดยุคปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลอดเวลา การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นสินค้าใด สิ่งสำคัญที่สุด คือ การทำให้ลูกค้าได้มีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ และมั่นใจในคุณสมบัติของสินค้า การจัดกิจกรรมทางการตลาดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้...
อ่านต่อ

Event marketing : กิจกรรมที่ไม่มีวันตาย ได้ทั้งยอดขายและPromote สินค้า

18 กันยายน 2555
การจัดกิจกรรมทางการตลาดดูจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ประกอบการ ทุกวันนี้ก็ว่าได้ เพราะนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการแล้ว ยังเป็นการกระตุ้น ยอดขายหรืออย่างน้อยก็เป็นการสร้างกระแสให้เกิดขึ้น ในช่วงใดช่วงหนึ่งได้อีกด้วยหรือที่เรียกกัน ว่าการ...
อ่านต่อ

ตื่นจากหลับ ปลุกพลังให้แบรนด์

18 กันยายน 2555
การปลุกตัวเองให้ตื่นจากสภาพ “ยักษ์หลับ” ขององค์กรหลายแห่ง ที่หลายคนมองว่าเป็นหน่วยงาน“ราชการ” ที่มีวิธีคิดแบบเชยๆ ไม่ทันสมัย ผ่านแคมเปญโฆษณาใหม่ๆ ที่น่าสนใจนั้น เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ “กบฏ” หรือ แบรนด์ที่คิด “นอกกรอบ” เพราะ...
อ่านต่อ

รับทำเว็บไซต์ บริษัทรับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บ